ก่อนอื่นผมจะขอแนะนำวิธีการเขียนโปรแกรม แบบง่ายๆก่อน
คือ การสร้าง ปุ่ม บน form  และเมื่อคลิ๊กที่ปุ่ม จะแสดงข้อความขึ้นมา
 
สอนเขียนโปรแกรม,สอนเขียน vb.net

รูปที่ 1หลังจากเปิดโปรแกรม vb.net ขึ้นมาแล้ว ให้ท่านสร้าง project ใหม่ โดยเลือก
File->New Project

หลังจากนั้นให้เลือกสร้างโปรเจค แบบ Windows Forms Application ดังรูปที่ 2

สอนเขียนโปรแกรม,สอนเขียน vb.net

รูปที่ 2

 

หากไม่ปรากฎ Toolbox (แถบเครื่องมือ) ให้เลือก เมนู View ->Toolbox

จาก Toolbox ให้เลือก Button Control (double click ที่ Button control บน Toolbox)
จะปรากฎปุ่ม Button Control บน Formดังรูปที่ 3

สอนเขียนโปรแกรม,สอนเขียน vb.net

รูปที่ 3หลังจากนั้น double click บน Button control
เพื่อเริ่มเขียน code ให้กับ Event Button Click ให้กับปุ่ม Button Control

ซึ่ง code คำสั่งจะทำงานเมื่อมีการคลิ๊กที่ปุ่ม แล้วพิมพ์ คำสั่งดังนี้
MessageBox.Show("สวัสดีชาวโลก")

สอนเขียนโปรแกรม,สอนเขียน vb.net

รูปที่ 4ในขณะที่ Program run เมื่อมีการคลิ๊กที่ปุ่ม ระบบจะ show message box ว่า "สวัสดีชาวโลก" ดังรูปที่ 5

 สอนเขียนโปรแกรม,สอนเขียน vb.net
 รูปที่ 5

 

edit @ 4 Jul 2011 07:59:45 by coding

edit @ 4 Jul 2011 08:01:07 by coding

edit @ 4 Jul 2011 08:01:51 by coding

edit @ 4 Jul 2011 15:51:00 by coding